Læger

 

Lotte Bang

Uddannet på Københavns Universitet 1990
Speciallæge i Almen Medicin 2001
Kompagnon i lægehuset 2002MEDLEM AF:

 • Praktiserende lægers organisation
 • Dansk selskab for almen medicin
 • Medlem af kræftens bekæmpelses forebyggelsesråd
 • Skriver lægestof i Familiejournalen

Født 1962 Gift og mor til tre voksne børn

Da jeg oprindelig havde planer om at blive gynækolog, har jeg gennem mine ansættelser på gynækologiske afdelinger stor erfaring inden for dette område.
Under de forskellige ansættelser på Nordsjællands hospitaler blev mine faglige interesser meget omfattende, hvorfor jeg valgte at blive praktiserende læge.

Jeg underviser yngre kolleger i almen medicin.
Jeg har desuden påtaget mig at skrive sundhedsoplysende stof i et ugeblad. Dette interesserer mig, fordi det giver en stor mulighed for at give mennesker, der ellers ikke ville læse om dette emne, nyttig viden om sygdomme og forebyggende tiltag.

Medlem af Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesråd

 
Kirsten Lawaetz Kandidat fra Københavns Universitet 1981
Speciallæge i Almen Medicin 1987
Kompagnon i lægehuset 1987Medlem af:

 • Praktiserende lægers organisation
 • Dansk selskab for almen medicin
 • Dansk selskab for muskuloskeletal medicin

Bestyrelsesmedlem i Lægernes Uddannelses Forening fra 2001

Jeg er født i 1953, gift og mor til tre voksne børn.

Jeg var i perioden 1981-87 ansat på forskellige afdelinger i Frederiksborg Amt for at få den bedst mulige baggrund for at blive praktiserende læge.
Jeg holder af faglig udfordring og holder mig bedst muligt opdateret bl.a. ved at være kursusleder og underviser ved lægers og klinikpersonales efteruddannelse. Derudover har jeg har holdt foredrag for patienter og for forældre i børneinstitutioner og været amtslig konsulent i forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Jeg underviser yngre kolleger i almen medicin.
Jeg er i særlig grad interesseret i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme og laver kurser for læger i dette samt inden for emner som angst, stress, rejsemedicin og familiestrukturer.
Af andre særlige faglige interesser kan jeg nævne:børn ,familier,gynækologi og akupunktur.

Janne Funch Kandidat fra Københavs Universitet 1999
Speciallæge i almen medicin 2006
Kompagnon i lægehuset 2009Medlem af:

 • Praktiserende lægers organisation
 • Dansk selskab for almen medicin

Jeg er født i 1971, gift og har 2 børn.
I forbindelse med min videreuddannelse til praktiserende læge, har jeg været ansat på de 3 forskellige sygehuse i Nordsjælland. Inden dette arbejdede jeg på medicinsk afdeling i Gentofte og da jeg altid har interesseret mig for det gynækologiske speciale, havde jeg en længere ansættelse på Gynækologisk afdeling, Hillerød Sygehus.

Derudover er jeg meget glad for arbejdet med børn samt alle de forbyggende undersøgelser i forbindelse med livsstilssygdomme.

Lau Bertholdt

Uddannet på Københavns Universitet 2008

Speciallæge i Almen Medicin 2016

Kompagnon i Lægehuset 2017, men har været tilknyttet klinikken fra sommeren 2015.

Medlem af:

 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin.

Født i1980, gift og far til 3 børn.

Jeg har fået størstedelen af min speciallægeuddannelse i Nordsjælland, inkluderende ophold på pædiatrisk (børn) afd., mavetarmkirurgisk afd., psykiatrisk afd., børne-ungepsykiatrisk afd. og gynækologisk afd. samt en bred medicinsk erfaring fra Hillerød Hospitals og Helsingør Hospitals medicinske afdelinger. Udover dette har jeg bred erfaring fra 6 forskellige almen praksis, herunder én i Norge.

Jeg deltog i Lægevagten, inden den overgik til 1813, og har tidligere været tillidsrepræsentant for De Yngre Læger på Helsingør Hospital.

Aktuelt arbejder jeg ved siden af praksis med Sundheds-IT i Region Hovedstaden.

 Christine Johansen  Er praktiserende læge og fastansat hos os 4 dage om ugen.
Laura starter 1.april 2020 hos os. Laura skal være i klinikken et halvt år som led i sin uddannelse til praktiserende læge.
 Peter  Peter er startet hos os 1.december 2019 og skal være i klinikken et år før han er færdiguddannet praktiserende læge
  .