Læger

 

Lotte Bang

Uddannet på Københavns Universitet 1990
Speciallæge i Almen Medicin 2001
Kompagnon i lægehuset 2002MEDLEM AF:

  • Praktiserende lægers organisation
  • Dansk selskab for almen medicin
  • Medlem af kræftens bekæmpelses forebyggelsesråd
  • Skriver lægestof i Familiejournalen

Født 1962 Gift og mor til tre voksne børn

Da jeg oprindelig havde planer om at blive gynækolog, har jeg gennem mine ansættelser på gynækologiske afdelinger stor erfaring inden for dette område.
Under de forskellige ansættelser på Nordsjællands hospitaler blev mine faglige interesser meget omfattende, hvorfor jeg valgte at blive praktiserende læge.

Jeg underviser yngre kolleger i almen medicin.
Jeg har desuden påtaget mig at skrive sundhedsoplysende stof i et ugeblad. Dette interesserer mig, fordi det giver en stor mulighed for at give mennesker, der ellers ikke ville læse om dette emne, nyttig viden om sygdomme og forebyggende tiltag.

Medlem af Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesråd

 
Christine Johansen

medejer af klinikken fra 1,juli 2020

 

Janne Funch Kandidat fra Københavs Universitet 1999
Speciallæge i almen medicin 2006
Kompagnon i lægehuset 2009Medlem af:

  • Praktiserende lægers organisation
  • Dansk selskab for almen medicin

Jeg er født i 1971, gift og har 2 børn.
I forbindelse med min videreuddannelse til praktiserende læge, har jeg været ansat på de 3 forskellige sygehuse i Nordsjælland. Inden dette arbejdede jeg på medicinsk afdeling i Gentofte og da jeg altid har interesseret mig for det gynækologiske speciale, havde jeg en længere ansættelse på Gynækologisk afdeling, Hillerød Sygehus.

Derudover er jeg meget glad for arbejdet med børn samt alle de forbyggende undersøgelser i forbindelse med livsstilssygdomme.

Lau Bertholdt

Uddannet på Københavns Universitet 2008

Speciallæge i Almen Medicin 2016

Kompagnon i Lægehuset 2017, men har været tilknyttet klinikken fra sommeren 2015.

Medlem af:

  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin.

Født i1980, gift og far til 3 børn.

Jeg har fået størstedelen af min speciallægeuddannelse i Nordsjælland, inkluderende ophold på pædiatrisk (børn) afd., mavetarmkirurgisk afd., psykiatrisk afd., børne-ungepsykiatrisk afd. og gynækologisk afd. samt en bred medicinsk erfaring fra Hillerød Hospitals og Helsingør Hospitals medicinske afdelinger. Udover dette har jeg bred erfaring fra 6 forskellige almen praksis, herunder én i Norge.

Jeg deltog i Lægevagten, inden den overgik til 1813, og har tidligere været tillidsrepræsentant for De Yngre Læger på Helsingør Hospital.

Aktuelt arbejder jeg ved siden af praksis med Sundheds-IT i Region Hovedstaden.

 Jakob  startet 1.september 2021 og skal være i klinikken 6 måneder som led i sin uddannelse
Heidi starter hos os 1.oktober 2021 og skal være i klinikken et år som led i sin uddannelse til speciallæge
Peter  Peter er startet hos os 1.december 2019 som uddannelseslæge. Året efter blev han færdig som speciallæge i almen medicin og er nu vikar i klinikken
  .