Om klinikken

Vi er en samarbejdspraksis med fire læger: Christine Johansen, Lotte Bang, Janne Funch og Lau Bertholdt, som driver praksis i fællesskab.
Vi har ansat t0 sygeplejersker, to sekretærer, en vikar, tre medicinstuderende samt en til tre yngre læger under uddannelse.

Du kan frit vælge mellem lægerne, når du bestiller tid. Husk at bestille konsultationen i god tid , hvis du ved, du skal til lægen. Det gør det lettere at få tid hos den læge, du ønsker at konsultere.

Ved akut sygdom og ved skader, der skal behandles samme dag, må du benytte den læge, der har tid.
Vi driver en praksis, hvor vi har det rart med vores patienter, ligesom vi har et godt klima og samarbejde indbyrdes.
Vi mener, det er vigtigt, at vore patienter er tilfredse med at komme her, er trygge ved os og har den nødvendige tillid, der er forudsætningen for et godt læge/patientforhold.
Hvis denne tillid ikke er tilstede, og vi ikke i åbenhed kan løse problemerne, mener vi, det er bedst at finde en ny læge, hvor dette kan opnås.

Vi er en uddannelsespraksis. Dette vil sige, at vi samarbejder med regionerne om videreuddannelse af unge læger til speciallæger. De arbejder typisk i klinikken 6-12 måneder ad gangen på lige fod med klinikkens andre læger, men under vores supervision. Dette betyder, at alle patientkontakter konfereres dagligt.

Vi lægger stor vægt på faglig opdatering. Derfor prioriterer vi vor egen efteruddannelse højt. Hver læge er typisk væk 2 til 3 uger om året som led i egen efteruddannelse.
Vi arrangerer også selv kurser for vore praktiserende kolleger, samt deltager i undervisning af yngre læger.

Henvisninger

Vi har et godt samarbejde med områdets speciallæger og fysioterapeuter, som vi henviser til, når vi vurderer det er nødvendigt.

Rutineundersøgelser og undersøgelser, som vi er fagligt udrustet til at klare, varetager vi selv for at give bedre mulighed for tider hos speciallægerne og fysioterapeuterne til patienter med problemer, der kun kan varetages dér.

Derfor bliver man som regel altid bedt om at få tid i lægehuset ved opringning angående eventuel henvisning, da meget kan ordnes hos os eller kræver en vurdering for at kunne henvises til rette speciallæge eller andre undersøgelser.